Hoppa till innehåll

Behandling av personuppgifter - Wihlborgs evenemang

När du anmäler dig till något av Wihlborgs evenemang kommer vi att behandla personuppgifter om dig och är därmed personuppgiftsansvarig för uppgifterna.

De kontaktuppgifter som du registrerat vid anmälan i samband med något av Wihlborgs evenemang (Namn, företagsnamn, e-post, telefonnummer m.m.) kommer att behandlas för utskick av information per e-post till dig med anledning av den anmälan du gjort. Denna behandling är nödvändig för att Wihlborgs ska kunna fullgöra vårt åtagande att bjuda in dig till det aktuella eventet.

De kontaktuppgifter du registrerat kommer även att sparas av Wihlborgs och behandlas i samband med utskick av utvärderingar och dylikt kopplat till det event du anmält dig till samt för utskick av inbjudningar till kommande event. Denna behandling gör vi med stöd av en intresseavvägning där vi bedömt att denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra berättigade intressen att följa upp våra event samt nå ut med inbjudningar till nya event samt att dessa intressen väger tyngre än ditt intresse av att inte få denna typ av uppföljningar och inbjudningar.

Dina kontaktuppgifter kommer att behandlas av Wihlborgs kommunikationsavdelning. Uppgifterna kommer inte att användas för andra syften än ovan angivna och kommer inte att delas med tredje part.

Vi kommer att spara dina personuppgifter under den tid vi genomför relevanta event. För det fall att du meddelar Wihlborgs att du inte längre vill få inbjudningar kommer dina uppgifter att raderas inom 1 månad från tiden för meddelandet.

Du har rätt att av Wihlborgs begära tillgång till personuppgifter som finns sparade om dig och att få dessa rättade om de är felaktiga. Under vissa förutsättningar kan du begära att personuppgifter raderas, att behandlingen av personuppgifterna begränsas och har under vissa förutsättningar rätt att invända mot behandling. Vissa uppgifter kan du i vissa fall begära ska överföras i maskinläsbart skick till annan personuppgiftsansvarig.

Om du upplever att vi inte behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt kan du vända dig med klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.