Hoppa till innehåll

Bevakning, intresseanmälan och förfrågan

Så behandlar vi personuppgifter när du har en bevakning av lokaler, gör en intresseanmälan för lokal eller skickar en förfrågan via kontaktformulär.

När du skickar en intresseanmälan för en viss lokal genom Wihlborgs Fastigheter AB:s (”Wihlborgs”) kontaktformulär kommer Wihlborgs att behandla personuppgifter om dig och är därmed personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Det samma gäller när du skapar en bevakning på lokaler genom vårt bevakningsformulär eller när du skickar ett meddelande genom vårt kontaktformulär. 

Den här informationen syftar till att informera dig om hur och varför denna personuppgiftsbehandling sker. Du kan när som helst kontakta Wihlborgs via 040-690 57 00 eller info@wihlborgs.se för mer information om detta.

Lokalbevakning

De kontaktuppgifter du registrerat såsom e-post, ort och lokaltyp kommer behandlas för att skicka e-post med lediga objekt som matchar din bevakning, information kopplat till det område du registrerat dig för samt för att kontakta dig för en vidare diskussion om det du visat intresse för. Vi kan även komma att lagra dina uppgifter i vårt CRM-verktyg för att kunna kontakta dig avseende andra objekt som vi bedömer kan vara av intresse för dig. Vi utför behandlingen baserat på en intresseavvägning där vi bedömer att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt eventuella intresse för att sådan behandling inte sker. Uppgifter kommer att behandlas av Wihlborgs kommunikationsavdelning samt individer som ansvarar för uthyrning av lokaler.

Vi kommer att spara dina personuppgifter under den tid det kan vara aktuellt för dig att hyra en lokal av oss. Kontakta info@wihlborgs.se om du inte längre är intresserad av att hyra en lokal av oss och vill att vi raderar dina uppgifter.

Behandling av personuppgifter vid intresseanmälan för lokal

De kontaktuppgifter du registrerat såsom namn, e-post, ort och lokaltyp kommer behandlas för att kontakta dig för en vidare diskussion om den lokal du visat intresse. Vi kan även komma att lagra dina uppgifter i vårt CRM-verktyg för att kunna kontakta dig avseende andra objekt som vi bedömer kan vara av intresse för dig. Vi utför behandlingen baserat på en intresseavvägning där vi bedömer att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt eventuella intresse för att sådan behandling inte sker. Uppgifter kommer att behandlas av Wihlborgs receptionspersonal samt individer som ansvarar för uthyrning av lokaler.

Vi kommer att spara dina personuppgifter under den tid det kan vara aktuellt för dig att hyra en lokal av oss. Kontakta info@wihlborgs.se om du inte längre är intresserad av att hyra en lokal av oss och vill att vi raderar dina uppgifter.

Behandling av personuppgifter vid förfrågan via kontaktformulär

De uppgifter du registrerat (namn, e-post och/eller telefonnummer) kommer att behandlas för att besvara den fråga eller hantera det ärende du anmält genom kontaktformuläret. Denna behandling är nödvändig för att Wihlborgs ska kunna agera i enlighet med din begäran och vi utför behandlingen baserat på en intresseavvägning där vi bedömer att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt eventuella intresse för att sådan behandling inte sker. Uppgifter kommer att behandlas av Wihlborgs receptionspersonal samt sådana individer som bedöms lämpade att hantera ditt ärende (såsom fastighetsvärd om frågan rör en viss fastighet).

Vi kommer att spara dina personuppgifter under den tid som krävs för att vi ska kunna hantera ditt ärende

Om personuppgifter

Du har rätt att av Wihlborgs begära tillgång till personuppgifter som finns sparade om dig och att få dessa rättade om de är felaktiga. Under vissa förutsättningar kan du begära att personuppgifter raderas, att behandlingen av personuppgifterna begränsas och har under vissa förutsättningar rätt att invända mot behandling. Vissa uppgifter kan du i vissa fall begära ska överföras i maskinläsbart skick till annan personuppgiftsansvarig.

Om du upplever att vi inte behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt kan du vända dig med klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.