Behandling av personuppgifter vid lokalbevakning

När du skickar en bevakning på lokaler genom Wihlborgs Fastigheter AB:s (”Wihlborgs”) bevakningsformulär kommer Wihlborgs att behandla personuppgifter om dig och är därmed personuppgiftsansvarig för uppgifterna.

Den här informationen syftar till att informera dig om hur och varför denna personuppgiftsbehandling sker. Du kan när som helst kontakta Wihlborgs via 040-690 57 00 eller info@wihlborgs.se för mer information om detta.

De kontaktuppgifter du registrerat såsom e-post, ort och lokaltyp kommer behandlas för att skicka e-post med lediga objekt som matchar din bevakning, information kopplat till det område du registrerat dig för samt för att kontakta dig för en vidare diskussion om det du visat intresse för. Vi kan även komma att lagra dina uppgifter i vårt CRM-verktyg för att kunna kontakta dig avseende andra objekt som vi bedömer kan vara av intresse för dig. Vi utför behandlingen baserat på en intresseavvägning där vi bedömer att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt eventuella intresse för att sådan behandling inte sker. Uppgifter kommer att behandlas av Wihlborgs kommunikationsavdelning samt individer som ansvarar för uthyrning av lokaler.

Vi kommer att spara dina personuppgifter under den tid det kan vara aktuellt för dig att hyra en lokal av oss. Kontakta info@wihlborgs.se om du inte längre är intresserad av att hyra en lokal av oss och vill att vi raderar dina uppgifter.

Du har rätt att av Wihlborgs begära tillgång till personuppgifter som finns sparade om dig och att få dessa rättade om de är felaktiga. Under vissa förutsättningar kan du begära att personuppgifter raderas, att behandlingen av personuppgifterna begränsas och har under vissa förutsättningar rätt att invända mot behandling. Vissa uppgifter kan du i vissa fall begära ska överföras i maskinläsbart skick till annan personuppgiftsansvarig.

Om du upplever att vi inte behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt kan du vända dig med klagomål till Datainspektionen.