Hoppa till innehåll

Behandling av personuppgifter vid felanmälan

De uppgifter du registrerat (namn, e-post och/eller telefonnummer) kommer att behandlas för att hantera den felanmälan du gjort genom kontaktformuläret.

Den här informationen syftar till att informera dig om hur och varför denna personuppgiftsbehandling sker. Du kan när som helst kontakta Wihlborgs för mer information om detta.
Telefon: 040-690 57 00
E-post: info@wihlborgs.se.

De uppgifter du registrerat (namn, e-post och/eller telefonnummer) kommer att behandlas för att hantera den felanmälan du gjort genom kontaktformuläret. Denna behandling är nödvändig för att Wihlborgs ska kunna agera i enlighet med din begäran och vi utför behandlingen baserat på en intresseavvägning där vi bedömer att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt eventuella intresse för att sådan behandling inte sker. Uppgifter kommer att behandlas av relevant fastighetsvärd och/eller förvaltare samt vid behov lämnas ut till relevanta externa entreprenörer involverade i ärendet.

Hur länge sparas uppgifterna?

Om du är kontaktperson för hyresgästen behandlas dina personuppgifter så länge du är angiven som kontaktperson. Om du är privatperson eller enskild firma som är hyresgäst behandlas dina personuppgifter så länge du är hyresgäst hos oss.

Vi raderar dina personuppgifter senast sex månader efter hyresförhållandets upphörande om vi inte måste spara dem under längre tid på grund av legala krav i t.ex. bokföringslagen eller att det finns utestående hyresfordringar eller andra rättsliga anspråk.

Tillgång till sparade uppgifter

Du har rätt att av Wihlborgs begära tillgång till personuppgifter som finns sparade om dig och att få dessa rättade om de är felaktiga. Under vissa förutsättningar kan du begära att personuppgifter raderas, att behandlingen av personuppgifterna begränsas och har under vissa förutsättningar rätt att invända mot behandling. Vissa uppgifter kan du i vissa fall begära ska överföras i maskinläsbart skick till annan personuppgiftsansvarig.

Om du upplever att vi inte behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt kan du vända dig med klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.