• Om Knutpunkten
 • Etapp 1
 • Etapp 2
 • Knutpunkten

  Knutpunkten är Helsingborgs främsta nav och mötesplats – mitt i city och med utsikt över sundet. Varje dag strömmar upp emot 40 000 personer genom Knutpunkten, den största kommunikationsnoden i nordvästra Skåne. Här finns också kontor för en lång rad företag. 

  Om Knutpunkten

  Etapp 1

  Sedan Wihlborgs köpte Knutpunkten 2010 har vi arbetat med att rusta upp byggnadens olika delar. I första etappen byggdes nya kontorsytor och arbetet med att rusta upp stationshuset påbörjades.

  Etapp 1

  Etapp 2

  I den andra etappen av ombyggnaden ger vi Knutpunkten ytterligare ett lyft. Knutpunkten är Helsingborgs mest offentliga byggnad och det första som möter besökarna. Vår vision är att skapa ett nytt landmärke och en attraktiv mötesplats för framtiden som tydliggör stationens plats i staden.

  Etapp 2