Den naturliga mötesplatsen

Helsingborg C (f.d Knutpunkten) är stadens främsta nav och mötesplats – mitt i city och alldeles vid sundet. Varje dag passerar upp emot 40 000 personer med slutdestinationer i när och fjärran. Här börjar din resa oavsett om du ska till Berga, Malmö, Köpenhamn eller New York.

Under våren 2019 inleder vi arbetet med att ta Helsingborg C till en helt ny nivå. Ny fasad, nya entréer, nya ytor och en helt ny matdestination är några av inslagen som tillsammans skapar en attraktiv miljö för resenärer och besökare.


fasad_motTorg_1920x1080.jpg

Ett nytt ansikte mot staden

Mot Kungstorget får byggnaden en ny glasfasad med en modern och inbjudande gestaltning som ska fungera som ett öppet fönster mot staden.

Dagens två entréer slås samman till en tydlig huvudentré för att skapa smidiga flöden för de 40 000 människor som varje dag passerar Helsingborg C. 


Matdestination värd resan

Mitt i byggnaden, en trappa upp, skapar vi ett nytt kulinariskt centrum. Helsingborg får en ny matdestination med ett brett utbud av matupplevelser i en miljö som lockar till allt från spontanbesök och affärsluncher till njutningsfulla kvällar över en god bit mat tillsammans med vännerna. 

matdestination_kvall_1920x1080.jpg

avgangshall_tag_motTorg_1920x1080.jpg

Modern och trygg stationsmiljö

Stationsdelen kommer genomgå en omfattande ombyggnad för att skapa en attraktiv, trygg miljö. Här ska det vara trevligt att vistas i väntan på tåg, buss eller färja. Ljusa ytor med moderna, varma material skapar trivsel och välkomnande atmosfär.

Genom omvandlingen av Helsingborg C vill vi skapa en tryggare och säkrare miljö att vistas i. Med  fler ordningsvakter och utökad kameraövervakning ges extra trygghet dygnet runt.

 


Ett inbjudande söderläge

Entré på södra sidan av Helsingborg C får en ny fasad i ljusa glaspartier. Ett nytt gångstråk skapas som kopplar ihop centrum med den nya stadsdelen Oceanhamnen, via en ny gångbro.

I anslutning till den södra entrén finns möjligheter för en fika eller en bit mat på den inbjudande uteserveringen. Här skapas en naturlig plats i solen.

 

Sodra_entren_1920x1080.jpg

Vill du vara en del av Helsingborgs nya matdestination?

Är du en krögare med mod och visioner? Som vill och vågar satsa? Just nu jobbar vi med att skapa en helt ny matdestination i Helsingborg C. Vi vill att detta ska bli Helsingborgarnas nya vardagsrum - en plats som passar lika bra för en bit mat efter jobbet som en helkväll i goda vänners lag.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Bild på Peter Siroky
Peter Siroky
Förvaltare
Helsingborg
Bild på Jan-Erik Johansson
Jan-Erik Johansson
Fastighetschef
Helsingborg

Håll dig uppdaterad med våra nyhetsbrev

Är du nyfiken på vad som händer i projektet? Då kan du prenumerera på våra nyhetsbrev för Helsningborg C. Breven skickas ut löpande via mail under projektets tid och ger dig uppdaterad information om det senaste inom ombyggnaden av Helsingborg C. Anmäl dig och håll dig uppdaterad.

E-postadress
 

Så behandlar vi dina personuppgifter 


Detta är på gång

Arbetet med att lyfta Helsingborg C påbörjades redan 2014 med en påbyggnad av miljöcertifierade kontor på den befitnliga fastigheten.

Arbetet med fas två inleds i februari då vi börjar etablera oss på delar av Kungstorget.

Observera att tidslinjen är ungefärlig.

 

Tidslinje-HBG-C_062019.jpg

Nya rulltrappor i avgångshallen

Den 15 augusti påbörjar vi arbetet med rulltrapporna i resecentrumet där två rulltrappor bli tre. Utöver rulltrappan stänger vi även av en del av trappen bredvid. Vi kommer att minska bredden på trappan och ta bort den korta rulltrappan för att göra plats för två stycken nya.

Under november månad stängs även den långa rulltrappan mellan entréplan och Forseas avgångsplan av. Denna stängs dock av under en kortare tid.

Arbetet med rulltrapporna beräknas vara helt klart i början av december. Under tiden som avstängningen sker stänger vi även toaletterna bakom rulltrapporna och flyttar bankomaterna då dessa ligger inom arbetsområdet.

rulltrappor_dagtid_1920x1080.jpg

Aktuella avstängningar under byggtiden.

Under ombyggnaden av Helsingborg C kommer en hel del arbete ske i olika steg under den totala byggtiden från februari 2019 till slutet av 2020. Vissa steg kan komma att påverka mer än andra. En enkel tidsplan kan hjälpa dig att planera din resa eller besök lite lättare. Observera att tiderna angivna nedan är preliminära och vi håller dig uppdaterad längs hela resan.

 • Hela byggtiden
  Halva Kungstorget mot resecentrumet hålls avstängt under hela byggtiden. I samband med detta kommer framkomligheten tidvis vara begränsad för biltrafik på torget.
  Infart för taxi/biltrafik kommer dock var möjligt under hela byggtiden.

  Tillfällig entré mot Järnvägsgatan, genom pressbyråns lokaler, är öppen fram till hösten 2020. Vi bygger successivt om lokalerna ut mot Järnvägsgatan.

 • Maj - oktober
  Entrén från p-däck stängs av i samband med ombyggnad av entré, fasad och passage på plan 1. Tillfällig entré från p-däck öppnas via p-huset samt en smitväg till tåg och restaurangplan.

 • Sensommar/tidig höst
  I resecentrumet sker arbete med rulltrapporna upp till plan 1 och 2. Under arbetet kommer området kring rulltrapporna vara tillfälligt avstängt. Följ hänvisningar till närliggande hissar och trappa.

 • Oktober och framåt
  Den nya entrén från p-däck och entrépassagen öppnas igen.
  Trappan mellan Järnvägsgatan och p-däck stängs av för att renoveras som en del av arbetet med det nya gångstråket till Oceanhamnen.
  Delar av avgångshallen på markplan samt restaurangplanet stängs av. Detta kan leda till viss begränsad framkomlighet. Var gärna ute i god tid.

Observera att angivna tider är preliminära.

 

Karta_kungstorget.jpg
Karta_p-dack.jpg

Helsingborg C

För dig som reser till och från Helsingborg C

På Helsingborg C finns terminaler för tåg, bussar och färjor. I stationsbyggnaden finns butiker, restauranger, caféer och annan service. Här hittar du till exempel Pressbyrån,  Espresso House, Graffiti, McDonalds, Forex Bank, Apoteket och Bankomat. 

Här finner du information om olika resesätt:
Forsea
Skånetrafiken
SJ

 

 

Helsingborg C

För dig som jobbar i Helsingborg C

Helsingborg C är för många en arbetsplats. Här finns ett flertal olika butiker, caféer, restauranger och kontor. Ovanpå stationsbyggnaden har vi skapat 7700 kvadratmeter nya, miljöcertifierade kontorsytor. Under arbetet med att förnya stationsdelen passar vi även på att göra om de befintliga kontoren. De får en ljus och modern touch. Ett flertal av de befintliga butikslokalerna byggs om och moderniseras och den nya matdestinationen skapar nya arbetstillfällen.

Några av företagen som flyttat in i de nya kontorsytorna är Tyréns, Tengbom, Rikshem, Manpower, Sweco och Avensia. Här har även Wihlborgs sitt Helsingborgskontor.