Om oss

Företaget grundades ursprungligen i Malmö 1924 av byggmästare O P Wihlborg. Under åren växte verksamheten och omfattade så småningom även fastigheter i Stockholm, utöver dem kring Öresund.

Företaget grundades ursprungligen i Malmö 1924 av byggmästare O P Wihlborg. Under åren växte verksamheten och omfattade så småningom även fastigheter i Stockholm, utöver dem kring Öresund.

Den 9 maj 2005 separerades fastigheterna i Stockholm och Öresundsregionen. Stockholmsbeståndet stannade kvar i moderbolaget, som samtidigt bytte namn till Fabege AB. Öresundsbeståndet lades in i ett nybildat bolag som behöll namnet Wihlborgs Fastigheter. Den 23 maj 2005 noterades Wihlborgs Fastigheter AB på Stockholmsbörsens O-lista.

Företaget har vuxit sedan dess, från 197 fastigheter med ett marknadsvärde på 7,9 miljarder under 2005 till 268 fastigheter och 30,2 miljarder per den 30 juni 2016.

Wihlborgs kontor och fastighetsbestånd finns på utvalda delmarknader i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. Fastighetsportföljen utvecklas och förbättras ständigt genom försäljning, köp och förädling.

VD: Anders Jarl
Styrelseordförande: Erik Paulsson 
Största ägare (30 juni 2016): Erik Paulsson med familj, privat och via bolag 10,3 procent.
Aktien: Noterad på NASDAQ Stockholm, Large Cap. 
Anställda: 122 personer per 30 juni 2016.

En film om Wihlborgs

Här kan du se en film om vårt företag som varar i tre minuter. Den berättar om vem vi är och vad vi kan göra för dig som kund. Välkommen till oss!