Investor relations

Wihlborgs Fastigheter AB arbetar för en snabb och öppen redovisning till aktieägare och finansmarknaden. Här hittar du Wihlborgs aktieinformation, våra pressmeddelanden och ekonomiska kvartalsrapporter, våra årsredovisningar, kalendarium samt information om vårt bolagsstyrningsarbete.

Bokslutskommuniké 2019

Wihlborgs bokslutskommuniké för 2019 publicerades tisdagen den 11 februari kl 07.30. Samma dag  kl 11.00 presenterade vd Ulrika Hallengren och CFO Arvid Liepe rapporten i Stockholm.  Du kan ta del av en inspelning av webbsändningen via länken nedan.

Bokslutskommuniké jan-dec 2019 (pdf)

Pressmeddelande (pdf)

Presentation (ppt)

Länk till webbsändning

 

Bild på Ulrika Hallengren
Ulrika Hallengren
VD
Malmö

Bild på Arvid Liepe
Arvid Liepe
Ekonomi- och finanschef
Malmö

Senaste rapporterna

Januari-december 2019

Rekordhög nettouthyrning och fortsatt ökat förvaltningsresultat för Wihlborgs

  • Hyresintäkterna ökade med 11 procent till 2 983 Mkr (2 684)
  • Driftsöverskottet ökade med 10 procent till 2 140 Mkr (1 941)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 26 procent till 1 775 Mkr (1 406)
  • Periodens resultat uppgår till 2 923 Mkr (2 403), motsvarande ett resultat per aktie om 19,02 kr (15,63)
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,50 kr (3,75) per aktie

Januari-september 2019

Wihlborgs visar god tillväxt och stark uthyrning

  • Hyresintäkterna ökade med 11 procent till 2 218 Mkr (1 997)
  • Driftsöverskottet ökade med 10 procent till 1 615 Mkr (1 462)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 25 procent till 1 318 Mkr (1 051)
  • Periodens resultat uppgår till 1 377 Mkr (1 469), motsvarande ett resultat per aktie om 8,56 kr (9,56)