Investor relations

Wihlborgs Fastigheter har som mål att underlätta marknadens värdering av företaget genom tydlig information.

Wihlborgs Fastigheter AB arbetar för en snabb och öppen redovisning till aktieägare och finansmarknaden.  Här hittar du t ex Wihlborgs aktieinformation, våra pressmeddelanden och ekonomiska kvartalsrapporter, våra årsredovisningar, kalendarium samt information vårt bolagsstyrningsarbete.

Q3 2016

Wihlborgs delårsrapport för perioden januari-september 2016 publicerades torsdagen den 20 oktober kl 07.30. Samma dag kl 10.15 presenterade Anders Jarl och Arvid Liepe rapporten vid en telefonkonferens. Du kan ta del av webbsändningen i efterhand via länken nedan.

Delårsrapport jan-sep 2016 (pdf)

Pressmeddelande (pdf)

Presentation (ppt)

Länk till webbsändning

 

 

 

 

 

 

Bild på Anders Jarl
Anders Jarl VD Wihlborgs Malmö 040-690 57 10
Bild på Arvid Liepe
Arvid Liepe Ekonomi- och finanschef Wihlborgs Malmö 040-690 57 31

Senaste rapporterna

Januari-september 2016

Wihlborgs resultat växer vidare

  • Hyresintäkterna ökade med 5 procent till 1 505 Mkr (1 435)
  • Driftsöverskottet ökade med 6 procent till 1 134 Mkr (1 065)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 8 procent till 767 Mkr (711)
  • Periodens resultat uppgår till 1 670 Mkr (1 343), motsvarande ett resultat per aktie om 21,73 kr (17,47)

Januari-juni 2016

Wihlborgs passerar 30 miljarder

  • Hyresintäkterna ökade med 5 procent till 997 Mkr (950)
  • Driftsöverskottet ökade med 6 procent till 731 Mkr (689)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 491 Mkr (452)
  • Periodens resultat uppgår till 1 383 Mkr (961), motsvarande ett
    resultat per aktie om 17,99 kr (12,50)