Investor relations

Wihlborgs Fastigheter har som mål att underlätta marknadens värdering av företaget genom tydlig information.

Wihlborgs Fastigheter AB arbetar för en snabb och öppen redovisning till aktieägare och finansmarknaden.  Här hittar du t ex Wihlborgs aktieinformation, våra pressmeddelanden och ekonomiska kvartalsrapporter, våra årsredovisningar, kalendarium samt information vårt bolagsstyrningsarbete.

Q2 2016

Wihlborgs halvårsrapport publicerades måndag den 11 juli. Samma dag presenterade Anders Jarl och Arvid Liepe rapporten vid en telefonkonferens.

Halvårsrapport (pdf)

Pressmeddelande (pdf)

Presentation (ppt)

Länk till webbsändning

 

Kapitalmarknadsdag i Båstad 12 juli

Wihlborgs medverkade vid Kapitalmarknadsdagen i Båstad den 12 juli. Presentationen som vd Anders Jarl och CFO Arvid Liepe höll kan ses via länken nedan.

Presentation Kapitalmarknadsdag i Båstad 2016-07-12

 

 

 

 

 

Bild på Anders Jarl
Anders Jarl VD Wihlborgs Malmö 040-690 57 10
Bild på Arvid Liepe
Arvid Liepe Ekonomi- och finanschef Wihlborgs Malmö 040-690 57 31

Senaste rapporterna

Januari-juni 2016

Wihlborgs passerar 30 miljarder

 • Hyresintäkterna ökade med 5 procent till 997 Mkr (950)
 • Driftsöverskottet ökade med 6 procent till 731 Mkr (689)
 • Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 491 Mkr (452)
 • Periodens resultat uppgår till 1 383 Mkr (961), motsvarande ett
  resultat per aktie om 17,99 kr (12,50)

Januari-mars 2016

Wihlborgs startar året starkt

 • Hyresintäkterna ökade med 6 procent till 497 Mkr (470)
 • Driftsöverskottet ökade med 7 procent till 354 Mkr (332)
 • Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent till 237 Mkr (212)
 • Periodens resultat uppgår till 202 Mkr (315), motsvarande ett
  resultat per aktie om 2,63 kr (4,10)