Vi växer där det växer som mest

Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. Vårt fastighetsbestånd finns i Öresundsregionen och det är här vi hör hemma. Det är här vi kan utveckla vår affär och leva upp till våra egna högt ställda ambitioner. Fastighetsbestånd, transaktioner, pågående projekt, utveckling av stadsdelar, hållbarhetsarbete, kompetensutveckling, kundnöjdhet - varje dag är det tusentals detaljer som ska formas till en helhet som stärker vår ställning på marknaden.

Det ledande kommersiella fastighetsbolaget

Wihlborgs fastighetsbestånd utgörs av kommersiella fastigheter som finns på utvalda delmarknader i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. Per den 31 december 2017 har Wihlborgs totalt 308 fastigheter i Öresundsregionen med en sammanlagd uthyrningsbar yta om 2 067 000 kvm. Det redovisade värdet uppgår till 38,6 miljarder och hyresvärdet till 2,7 miljarder. Största delen, 78 procent av hyresvärdet, är kontors- och butiksfastigheter, följt av industri- och lagerfastigheter som representerar 21 procent. Resterande 1 procent är hänförligt till projekt/mark.

I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande kommersiella fastighetsbolaget.

Fastighetsförteckning i Excel-format

 

Malmö

Wihlborgs är den största kommersiella fastighetsägaren i Malmö. Här har vi koncentrerat våra fastigheter till fyra områden; Västra Hamnen (Dockan), Centrum, Fosie/Limhamn samt Norra Hamnen/Arlöv. Totalt har vi 126 fastigheter i Malmö fördelat på 728 000 kvm. 
Karta över fastigheterna

Lund

Wihlborgs är den största kommersiella fastighetsägaren i Lund. Våra fastigheter finns i två områden; Ideon och Centrum/Gastelyckan. Vi har 27 fastigheter i Lund fördelat på 215 000 kvm.
Karta över fastigheterna

Helsingborg

Wihlborgs är den största kommersiella fastighetsägaren i Helsingborg. Vi har 102 fastigheter här fördelat på tre områden; Centrum, Berga och Söder. Totalt sett är ytan på 547 000 kvm.
Karta över fastigheterna

Köpenhamn

Wihlborgs etablerade sig i Köpenhamn redan 1996 och har under 20 år växt sakta men säkert, för att under senare år koncentrera sin verksamhet till västra Storköpenhamn. Idag finns vi i följande delomården; Herlev, Ballerup, Høje Taastrup, Glostrup och Brøndby. Sammanlagt har vi 53 fastigheter i Köpenhamn med en uthyrningsbar yta om 577 000 kvm. 
Fastigheter i Köpenhamn