Vi växer där det växer som mest

Vårt fastighetsbestånd finns i Öresundsregionen, närmare bestämt i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn.

Per den 30 juni 2017 har Wihlborgs totalt 289 fastigheter i Öresundsregionen med en sammanlagd uthyrningsbar yta om 1 858 000 kvm. Det redovisade värdet uppgår till 34,0 miljarder och hyresvärdet till 2,4 miljarder. Största delen, 76 procent av hyresvärdet, är kontors- och butiksfastigheter, följt av industri- och lagerfastigheter som representerar 23 procent. Resterande 1 procent är hänförligt till projekt/mark.

I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande kommersiella fastighetsbolaget.

Fastighetsförteckning i excelformat

 

Malmö

Wihlborgs fastigheter i Malmö finns i Västra Hamnen (Dockan), Centrum, Fosie och Limhamn samt Norra Hamnen och Arlöv. Totalt har vi 126 fastigheter här och 713 000 kvm.
Karta över fastigheterna

Lund

I Lund finns våra fastigheter i Centrum, på Ideon, på väster och på Gastelyckan. Vi har 27 fastigheter fördelat på 204 000 kvm.
Karta över fastigheterna

Helsingborg

I Helsingborg har vi 99 fastigheter i Centrum, på Berga och Söder. Ytan är 538 000 kvm.
Karta över fastigheterna

Köpenhamn

Wihlborgs har 37 hus i Köpenhamn med en uthyrningsbar yta om 403 000 kvm. Beståndet finns i Herlev, Ballerup, Høje Taastrup, Glostrup och Brøndby i västra delen av Storköpenhamn.
Fastigheter i Köpenhamn

 

 

 

 

 

 

Bild på Mikael Strand
Mikael Strand Regionchef Wihlborgs Malmö 040-690 57 05
Bild på Cecilia Larsson
Cecilia Larsson Regionchef Wihlborgs Lund 040-690 57 61
Bild på Thomas Bråhagen
Thomas Bråhagen Regionchef Wihlborgs Helsingborg 042-490 46 20