Vi växer där det växer som mest

Vårt fastighetsbestånd finns i Öresundsregionen, närmare bestämt i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn.

Wihlborgs fastighetsbestånd består av kommersiella fastigheter i Öresundsregionen på utvalda delmarknader. Med ”utvalda delmarknader” menar vi attraktiva stadsdelar, men också stadsdelar vars utveckling vi vill bidra till och som vi är övertygade om kommer att bli attraktiva centra för företag framöver.

Per den 31 mars 2015 har Wihlborgs totalt 270 fastigheter i Öresundsregionen med en sammanlagd uthyrningsbar yta om 1 571 000 kvm. Det redovisade värdet uppgår till 25 miljarder och hyresvärdet till 2,1 miljarder. Största delen, 76 procent av hyresvärdet, är kontors- och butiksfastigheter, följt av industri- och lagerfastigheter som representerar 24 procent.

I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande kommersiella fastighetsbolaget.

Fastighetsförteckning i excelformat

Bild på Lennart Jönsson
Lennart Jönsson Regionchef Wihlborgs Malmö 040-690 57 35

Malmö

Wihlborgs fastigheter i Malmö finns i Västra Hamnen (Dockan), Centrum, Fosie och Limhamn samt Norra Hamnen och Arlöv. Totalt har vi 120 fastigheter här och 665 000 kvm.

Lund

I Lund finns våra fastigheter i Centrum, på Ideon och Gastelyckan. Vi har 27 hus fördelat på 205 000 kvm.

Helsingborg

I Helsingborg har vi 103 fastigheter i Centrum, på Berga och Söder. Ytan är 526 000 kvm.

Köpenhamn

Köpenhamn har 20 hus med en uthyrningsbar yta om 174 000 kvm. Beståndet finns i Herlev och Ballerup i västra delen av Storköpenhamn.

Bild på Cecilia Larsson
Cecilia Larsson Regionchef Wihlborgs Lund 040-690 57 61
Bild på Thomas Bråhagen
Thomas Bråhagen Regionchef Wihlborgs Helsingborg 042-490 46 20