Kalender

Här hittar du datum och tider för vår ekonomiska rapportering under 2016.

9 februari 2016, 07.30
publiceras Wihlborgs bokslutskommuniké för 2015.

28 april 2016, 07.30
Publiceras Wihlborgs delårsrapport jan-mar 2016.

28 april 2016, 16.00
är det dags för Wihlborgs årsstämma i Slagthuset

Bild på Iréne Johansson
Iréne Johansson Informationschef Wihlborgs Malmö 040-690 57 21