Kalender

Här hittar du datum och tider för vår ekonomiska rapportering under 2015.

12 februari 07.30
publiceras Wihlborgs bokslutskommuniké för 2014.

29 april 07.30
publiceras Wihlborgs delårsrapport för jan-mar 2015.

29 april 16.00
avhålls Wihlborgs årsstämma på Slagthuset i Malmö.

6 juli 07.30
publiceras Wihlborgs delårsrapport jan-jun 2015.

21 oktober 07.30
publiceras Wihlborgs delårsrapport jan-sep 2015.

Bild på Iréne Johansson
Iréne Johansson Informationschef Wihlborgs Malmö 040-690 57 21