Årsstämmor

Enligt aktiebolagslagen är årsstämman det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Årsstämman fattar de övergripande besluten om bolagets verksamhet såsom bland annat ändringar i bolagsordning samt utser styrelse och revisorer.

 

Bild på Arvid Liepe
Arvid Liepe Ekonomi- och finanschef Wihlborgs Malmö 040-690 57 31