Section image

Organisation

En lyhörd struktur nära kunden

Wihlborgs Fastigheter är organiserat i ett antal delar. De du främst möter som hyresgäst eller blivande hyresgäst är de operativa delarna, Förvaltning respektive Affärsutveckling.

Förvaltningen är uppdelad på tio geografiska områden, i förvaltnings-enheter. Vi vill sprida förvaltningen över vårt upptagningsområde för att finnas nära våra kunder. Att vara lyhörd, alert och effektiv som hyresvärd är en avgörande del av vårt framgångskoncept. Vi utför allt förvaltningsarbete med egen personal, vilket också är viktigt för vår strävan att alltid reagera snabbt och smidigt på våra kunders krav och önskemål.

Affärsutveckling består av två delar, Projekt och Utveckling respektive Transaktioner. Projekt och Utveckling har en central roll när det gäller förbättringar i fastighetsportföljen och ansvarar för ny- och ombyggnadsprojekt, upphandlingar och uppföljningar.

Transaktioner i sin tur, ansvarar för bolagets alla köp och försäljningar av fastigheter. Transaktionsenheten bevakar ständigt marknaden och utvärderar potentiella affärer kontinuerligt.

Utöver den operativa organisationen finns de koncerngemensamma funktionerna Ekonomi/Finans, HR, Kommunikation, Miljö, CR och Inköp.

 

Sidan uppdaterad 2014-01-02

xltw%tzEtyqzK%wtswmz}r%s6%sptyqzK%wtswmz}r%s6%sp