Section image

Fakta om Öresundsregionen

Öresundsregionen är en av Europas mest expansiva regioner.
En av de mest betydelsefulla drivkrafterna bakom det, är integrationen mellan storstäderna Malmö och Köpenhamn. Här finns nästan 3,8 miljoner invånare och hela 170 000 företag, som faktiskt producerar så mycket som en fjärdedel av Sveriges och Danmarks samlade BNP.

De stora infrastruktursatsningarna i regionen är också mycket betydelsefulla för dess dynamik och attraktionskraft. Den hittills största, Öresundsbron, utgör i praktiken startskottet på den integration som lagt grunden för Öresundsregionen sådan vi känner den nu. Idag pendlar cirka 16 000 personer mellan bostad och jobb på respektive sidor sundet, något som hade varit omöjligt utan bro.

Citytunneln i Malmö stod klar i december 2010, en kommunikationslösning som bland annat knyter ihop järnvägen norr om Malmö med järnvägen mot Trelleborg, Ystad och Köpenhamn och underlättar resandet i hela regionen väsentligt. Ytterligare förstärkningar av både järnvägar och vägar i regionen kommer att bidra ytterligare till Öresundsregionens goda utveckling.

xltw%tzEtyqzK%wtswmz}r%s6%sptyqzK%wtswmz}r%s6%sp