Section image

Historia

Den ordinarie årsstämman den 9 maj 2005 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra firma från Wihlborgs Fastigheter AB till Fabege AB. Detta skedde som en följd av förestående utdelning av bolagets fastighetsbestånd i Öresundsregionen under firma Wihlborgs Fastigheter AB. Nedan presenteras historiken bakom utvecklingen av fastighetsbeståndet i Öresundsregionen. Det bolag som nedan benämns Wihlborgs Fastigheter AB fram till och med år 2004 avser nuvarande Fabege.

1924 Byggmästare O P Wihlborg grundar ett byggbolag i Malmö. Under många år är bolaget verksamt som byggare, ägare och förvaltare av fastigheter i Malmö.

1985 Byggverksamheten avyttras till Active-koncernen baserad i Malmö och bolaget blir ett traditionellt fastighetsbolag.

1990 Wihlborgs Fastigheter AB börsnoteras på Stockholmsbörsens O-lista. Peab blir ny huvudägare i Wihlborgs Fastigheter.

1993 I samband med en nyemission om 371 mkr förvärvar Wihlborgs Fastigheter 33 fastigheter i Sverige, varav 22 fastigheter i Malmö och Helsingborg. Bergaliden blir ny huvudägare i Wihlborgs Fastigheter.

1995 Fastighets AB Stillman förvärvas och Wihlborgs Fastigheter tillförs fastigheter belägna i Malmö, Lund och Landskrona med en total uthyrbar yta om 44 000 kvm.

1996 Wihlborgs Fastigheter förvärvar 76 fastigheter med en total uthyrbar yta om 178 000 kvm från Retriva (numera Kungsleden). Wihlborgs Fastigheter och Fastighets AB Storheden genomför en bytesaffär, i vilken bolaget övertar 35 fastigheter i Skåne med en uthyrbar yta om 78 100 kvm. Styrelsen i Wihlborgs Fastigheter lämnar ett offentligt erbjudande om förvärv av M2 Fastigheter AB den 22 november 1996, vilket innebär förvärv av fastigheter med en uthyrbar yta om totalt 364 000 kvm. Bolaget etableras i Danmark genom förvärv av två fastigheter.

1997 Under våren slutför Wihlborgs Fastigheter förvärvet av M2 Fastigheter. Styrelsen i Wihlborgs Fastigheter avger den 14 september 1997 ett offentligt erbjudande om förvärv av Klövern Fastigheter AB.

1998 Wihlborgs Fastigheter slutför förvärvet av Klövern Fastigheter och tillförs fastigheter i Malmö, Helsingborg, övriga Sverige och Holland med en uthyrbar yta om totalt 934 000 kvm. Den 14 april 1998 avger Wihlborgs Fastigheter ett bud på Fastighets AB Storheden. Därmed blir Stockholmsområdet en viktig del av bolagets verksamhet.

2000 JM, Peab och Wihlborgs Fastigheter bildar ett gemensamt exploateringsbolag för utveckling av Dockanområdet i Västra Hamnen i Malmö.

2004 Wihlborgs Fastigheter förvärvar det stockholmsbaserade fastighetsbolaget Fabege AB. I december föreslår styrelsen i Wihlborgs Fastigheter att på den ordinarie bolagsstämman den 9 maj 2005 genom Lex ASEA dela ut och särnotera fastighetsbeståndet i Öresundsregionen.

2005 Det utdelade bolaget får namnet Wihlborgs Fastigheter AB och det utdelande bolaget namnändrar till Fabege AB. Den 23 maj 2005 noteras Wihlborgs Fastigheter AB på Stockholmsbörsens O-lista.

2006 Wihlborgs förvärvar 14 fastigheter i Malmö från Tornet med en total uthyrningsbar yta om 182 000 kvm. Under juni förvärvas Ideon AB i Lund, varvid Wihlborgs tillträder 40 procent av aktierna i Ideon AB. Resterande 60 procent tillträdes i april 2009. I förvärvet ingår fastigheten Betahuset om totalt 24 000 kvm. Under maj genomförs en aktiesplit 2:1, varvid en gammal aktie ersätts med två nya aktier.

2007 Wihlborgs fortsätter investera i Lund på Ideonområdet och öppnar sitt fjärde lokalkontor här. Wihlborgs tecknar avtal med Mercedes om nybyggnad av nordiskt huvudkontor på Dockan.

2008 Wihlborgs lämnar Tyskland i och med försäljningen av den kvarvarande kontorsfastigheten Lippelstrasse i Hamburg. Avtal tecknas med ÅF och Region Skåne om två nya kontorsfastigheter på Dockan. Avtal tecknas med Honda om nybyggnad av nordiskt huvudkontor på Svågertorp. Wihlborgs förvärvar fastigheten Scandinavian Center i Malmö om 8 000 kvm. Wihlborgs fortsätter med återköp av egna aktier och förvärvar 1 217 000 egna aktier och innehar per årsskiftet 2 214 350 st.

2009 Wihlborgs förvärvar Gängtappen på Dockan och SVT-huset på det intilliggande Varvsstaden. Avtal tecknas med Comfort Hotel för om- och tillbyggnad av Europas största Comfort Hotel vid Slagthuset i Malmö. Wihlborgs förvärvar resterande 60 procent av aktierna i Ideon. Wihlborgs avyttrar 1 250 000 egna aktier till en kurs om 128,50 kr per aktie. Aktierna förvärvades tidigare till en snittkurs om 98 kr per aktie.

2010 Wihlborgs vinner, tillsammans med Peab, upphandlingen av forskaranläggningen Maxlab IV i Lund. Den 22 november tas det första spadtaget. I centrala Helsingborg förvärvas Knutpunkten som innehåller 18 500 kvm kontor, resecentrum, butiker och restauranger. I centrala Lund förvärvas Bytarebacken 39, totalt 15 400 kvm butiker och kontor.
Wihlborgs drar igång ett nytt projekt på Dockan, uppförandet av Media Evolution City som ska bli en samlingsplats för olika verksamheter inom mediebranschen.

2011 beslutar årstämman att genomföra en aktiesplit 2:1 dvs en gammal aktie ersätts med två nya aktier. Första dag för handel blev måndagen den 23 maj. Wihlborgs utnyttjar en ny finansieringsväg genom det delägda finansbolaget Svensk FastighetsFinansiering AB. Detta inleds med ett treårigt obligationslån på 289 Mkr. Under året har Wihlborgs förvärvat 5 fastigheter och avyttrat 8 fastigheter. Under året startar Wihlborgs sitt enskilt största ny- och ombyggnadsprojekt, Landsdomaren 6, i Lund.

2012 färdigställs projektet Media Evolution City på Dockan och vinner även Malmös Stadsbyggnadspris. Det är en fastighet på 7 600 kvm och samlingsplats för olika verksamheter inom mediebranschen. Fastigheten Baltzar City i entrala Malmö förvärvas för 473 Mkr. Två fastigheter förvärvas i Danmark inom Wihlborgs delmarknad Herlev/Ballerup. Projektet Magasinet vid Centralstationen i Malmö genomförs.

 

 

 

 

 

Sidan reviderad 2013-04-04

xltw%tzEtyqzK%wtswmz}r%s6%sptyqzK%wtswmz}r%s6%sp