Section image

Affärsidé och mål

Wihlborgs skall, med fokus på väl fungerande delmarkna­der i Öresundsregionen äga, förvalta i egen regi och utveckla kommersiella fastigheter.

Wihlborgs ska ha en affärsmodell för tillväxt och vara ett av de ledande och mest lönsamma fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen.

 

Sidan uppdaterad 2014-01-02

xltw%tzEtyqzK%wtswmz}r%s6%sptyqzK%wtswmz}r%s6%sp