Section image

Om Wihlborgs

Wihlborgs Fastigheter är det ledande kommersiella fastighetsbolaget i Öresundsregionen.
Företaget grundades ursprungligen i Malmö 1924 av byggmästare O P Wihlborg. Under åren växte verksamheten och omfattade så småningom även fastigheter i Stockholm, utöver dem kring Öresund.

Den 9 maj 2005 separerades fastigheterna i Stockholm och Öresundsregionen. Stockholmsbeståndet stannade kvar i moderbolaget, som samtidigt bytte namn till Fabege AB. Öresundsbeståndet lades in i ett nybildat bolag som behöll namnet Wihlborgs Fastigheter. Den 23 maj 2005 noterades Wihlborgs Fastigheter AB på Stockholmsbörsens O-lista.

Företaget har vuxit sedan dess, från 197 fastigheter till ett marknadsvärde av 7,9 miljarder under 2005 till 267 fastigheter och 23,2 miljarder per den 30 juni 2014.

Wihlborgs kontor och fastighetsbestånd finns på utvalda delmarknader i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. Fastighetsportföljen utvecklas och förbättras ständigt genom försäljning, köp och förädling.

VD: Anders Jarl
Styrelseordförande: Erik Paulsson
Största ägare (31 mars 2014): Brinova med 10,1 procent.
Aktien: Noterad på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista
Anställda: 109 personer per 30 juni 2014.

 

Sidan uppdaterad 2014-07-07

xltw%tzEtyqzK%wtswmz}r%s6%sptyqzK%wtswmz}r%s6%sp