Section image

Bolagsstyrning

Wihlborgs Fastigheter tillämpar svensk kod för bolagsstyrning.

Kodens övergripande syfte är att bidra till förbättrad styrning av svenska bolag, så att de uppfyller ägarnas krav på avkastning på det insatta kapitalet. Om ett bolag avviker från reglerna i koden, ska bolaget både redovisa och motivera avvikelsen enligt principen ”följ eller förklara”.


 

xltw%tzEtyqzK%wtswmz}r%s6%sptyqzK%wtswmz}r%s6%sp