Section image

Helsingborg

Wihlborgs kontor i Helsingborg hittar du på Berga, närmare bestämt på Garnisonsgatan 25 A, 3 vån.  Välkommen in!

Näringslivet i Helsingborg växer och frodas. Här finns en bra blandning av små och stora företag och företagsklimatet rankas alltid högt i olika utvärderingar.

Wihlborgs äger 105 fastigheter i Helsingborg. Deras sammanlagda värde är 5,2 miljarder kronor, vilket motsvarar ungefär en fjärdedel av Wihlborgs totala fastighetsvärde. Den uthyrningsbara ytan i Helsingborg är 513 000 kvadratmeter, och hyresvärdet är 538 miljoner kronor per år varav vi har kontrakterade intäkter på 485 miljoner kronor.

I Helsingborg koncentrerar vi oss, precis som i Köpenhamn, Malmö och Lund, på utvalda delmarknader som vi bedömer är allra attraktivast eller har störst potential – närmare bestämt i Centrum, på Söder och på Berga.

 

Sidan uppdaterad 2014-07-07

xltw%tzE%tszxl%s6m}lslrpyK%wtswmz}r%s6%spxltw%tzEuly5p}tv6uzsly%s%szyK%wtswmz}r%s6%spxltw%tzExl%tstl%s6mpyr%t%s%szyK%wtswmz}r%s6%spxltw%tzEtyqzK%wtswmz}r%s6%sptyqzK%wtswmz}r%s6%sp