Sök lokaler

0 kvm
5000
+
kvm

Aktuellt just nu

Ingen grön fasad
- åtta miljömål för
en hållbar arbetsglädje


Mindre miljöpåverkan ökar vår arbetsglädje. Därför installerar vi solceller på minst en ny fastighet per år, erbjuder gröna hyresavtal, sätter bikupor på våra tak och jobbar hårt med att minska energiförbrukningen i våra hus.

Se filmen om Wihlborgs miljömål för 2015-2017 här intill.

Läs mer om våra miljömål